ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੇਵਾ ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ

#1 Location Avec Option D'achat - Services Immobiliers Maison Prêt Hypothécaire

ਕਾਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਾਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਜ਼
 • ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ (ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ)
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਯੋਗਤਾ ਫਾਰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ (ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ “ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ” ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ।