Υποθήκη για τους αυτοαπασχολούμενους

Hypothèque pour travailleur autonome

Συγχαρητήρια!! Έκανες το άλμα για να γίνεις το αφεντικό του εαυτού σου.

Μπορεί να είναι ότι για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν είστε πλέον ένας “καλός” υποψήφιος για υποθήκη. Όπως γνωρίζετε, οι τράπεζες έχουν κριτήρια που είναι μάλλον απαιτητικά. Εάν έχετε ή επιθυμείτε να λάβετε μέτρα για την απόκτηση ενός ακινήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα της Λύσης Caza.

Για μια ικανοποιητική και ικανοποιητική εμπειρία. Επικοινωνήστε μαζί μας.