Εμπιστευτικότητα και συγκατάθεση με τη Λύση Caza

 

 • Για να υποβάλετε την προκαθορισμένη αίτηση υποθήκης σας
 • Παρακαλούμε αποδεχτείτε την εμπιστευτικότητα/συγκατάθεση/επιλεξιμότητα/συμφωνία κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας παρακάτω,
 • στη συνέχεια, κάντε κλικ στο “Στείλτε το αίτημά σας”.

 

Στην Caza Solution είμαστε υπερήφανοι για την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και διατηρούμε για τους πελάτες μας. Η πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία είναι περιορισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών και ηλεκτρονικών εγγράφων (PIPEDA).

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η Caza Solution συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από διάφορες πηγές, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις οικονομικές σας ανάγκες και να σας ενημερώσει για νέες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας. Οι προσωπικές πληροφορίες και οι σκοποί συλλογής περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

 1. Πληροφορίες όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισόδημα, απασχόληση, ηλικία, καθαρή αξία, επενδυτικοί στόχοι και τραπεζικές πληροφορίες.

2. Πληροφορίες από πρακτορεία αναφοράς καταναλωτών ή άλλες πηγές που μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας ή την πιστοληπτική σας ικανότητα. Η Caza Solution χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να στοχεύσει το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Η Caza Solution συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει και να καθορίσει πώς η Λύση Caza μπορεί να σας είναι χρήσιμη.

 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

 1. Η Caza Solution μπορεί να αποκαλύψει τις πληροφορίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστές, ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες, εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων.
 2. Η Caza Solution πρέπει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την οικονομική σας κατάσταση για σκοπούς που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο του αιτήματός σας στον μεσίτη ενυπόθηκων δανείων που ορίζεται από τον μεσίτη ενυπόθηκων δανείων. Η διαβίβαση των πληροφοριών σας θα γίνεται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών της.

Η Caza Solution δεν χρησιμοποιεί ούτε αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες.

Συνεχής δέσμευση

Οι ισχυρές σχέσεις βασίζονται στην εμπιστευτικότητα και η Caza Solution δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητό σας. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας στο cazasolution.com.

 

Επιλεξιμότητα ενυπόθηκων δανείων

Αναγνωρίζω τα εξής:

 1. Μια υποθήκη κυμαινόμενου επιτοκίου και οι ισχύουσες μηνιαίες πληρωμές μπορούν να αυξηθούν χωρίς προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης υποθήκης. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μου να κάνω τις πληρωμές της υποθήκης μου.
 2. Η καταγγελία της σύμβασης υποθήκης ή η προπληρωμή μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις. Τα προϊόντα ενυπόθηκων δανείων μπορεί να έχουν διαφορετικές επιλογές προπληρωμής.
 3. Οι αλλαγές στη δουλειά μου (π.χ. μείωση μισθού), η πίστωση, το χρέος κ.λπ., μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά μου να κάνω τις πληρωμές των ενυπόθηκων δανείων μου στο μέλλον. οι αλλαγές που συμβαίνουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να με καταστήσουν μη επιλέξιμο για την υποθήκη.
 4. Οι μηνιαίες πληρωμές PI&t θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον σύμβουλό μου με βάση την τρέχουσα οικονομική μου κατάσταση (συμπεριλαμβανομένων των τελών συγκυριαρχίας, κατά περίπτωση).
 5. Τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης ενυπόθηκων δανείων.
 6. Οι εγγενείς κίνδυνοι που συνδέονται με τα ενυπόθηκα δάνεια. Ο πράκτορας αξιολόγησε τις ανάγκες μου για να με βοηθήσει να καθορίσω την κατάλληλη υποθήκη και να ορίστηκε ένας προϋπολογισμός.

Συγκατάθεση του πιστωτικού γραφείου

Εγώ, ο υπογραφών, δηλώνω ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις. Καταλαβαίνω ότι οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πιστωτικής μου βαθμολογίας και της πιστωτικής μου αίτησης.

Εξουσιοδοτώ την Caza Solution ή τον εκπρόσωπό της να λάβουν πιστωτική έκθεση.

Αναγνωρίζω ότι η διαδικασία αίτησης πίστωσης μπορεί να πάρει χρόνο και μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες πιστωτικές αναφορές. Εγκρίνω τη λήψη πιστωτικών εκθέσεων για περίοδο έως έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρούσα συμφωνία.

Εξουσιοδοτώ επίσης την Caza Solution να κοινοποιεί αυτές τις πιστωτικές πληροφορίες προκειμένου να λαμβάνει πίστωση από ιδρύματα ενυπόθηκων δανείων, ασφαλιστικές εταιρείες ενυπόθηκων δανείων ή άλλους παρόχους υπηρεσιών. Η Λύση Caza μπορεί να διατηρήσει πληροφορίες εφαρμογής και πίστωσης.

 

Η νομοθεσία του Καναδά κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Η Caza Solution και οι συνεργάτες της θα παραμείνουν σε επαφή μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παροχή των υπηρεσιών και μπορούν επίσης να επικοινωνούν μαζί σας κατά καιρούς για να σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες της Caza Solution, ενυπόθηκα δάνεια, οικονομικά κ.λπ., όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία του Καναδά κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Πρέπει να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να σας στείλουμε αυτές τις πληροφορίες ηλεκτρονικά. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. Όλες οι επικοινωνίες μας έχουν μηχανισμό κατάργησης εγγραφής.